ครูโอ๊ะ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “ชมพูภูพิงค์” พร้อมชื่นชมโรงเรียนบ้านขุนกลาง มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ชมพูภูพิงค์ (105 6/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ร่วมด้วย และมี นางศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะครู ผู้บริหารสังกัด สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร ผอ.โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดด้วย เมื่อเร็วๆนี้
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการรับฟังรายงานของ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนกลาง ทำให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะประวัติของโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาและเห็นว่าชาวม้ง ชาวแม้ว ที่มีฐานะยากจนมีความลำบาก พระองค์จึงมีราชประสงค์ที่จะทำให้ราษฎรมีการศึกษาดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลอง ไม่ทำร้ายทรัพยากรของประเทศ จึงได้มีการดำเนินการในทุกมิติ จนถึงปัจจุบันได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่ได้ส่งลูกหลานมารับการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ และกลไกที่สำคัญคือนักเรียนที่เข้ามารับการศึกษา ซึ่งที่โรงเรียนบ้านขุนกลางมีการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในทุกมิติ จากเสียงสะท้อนของ นางศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นคนขยันในการไปพบกับรัฐมนตรีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนไปสะท้อน รวมไปถึงบริบททางการศึกษา เช่น อาคารเรียน ที่ ส.ส.ร่วมกับ สพฐ.ที่ได้สำรวจจากการแจ้งความประสงค์ และร่วมกันผลักดันไปยังรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ถึงแม้ครูโอ๊ะจะกำกับดูแล กศน.และสช. แต่การทำงานในภาพรวมก็จะร่วมเป็นพลังในการผลักดันสิ่งดีๆมาให้กับประชาชน
 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=
“ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คณะครูต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกัน ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line, On Hand, On Demand ซึ่งทำให้ ครู คณะผู้บริหาร สังคม พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนเหนื่อยขึ้นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อครูโอ๊ะทราบว่าโรงเรียนบ้านขุนกลางมีความประสงค์ให้มาเปิดป้ายอาคารเรียน ชมพูภูพิงค์ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน ชมพูภูพิงค์ และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นที่บ่มเพาะเยาวชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้วในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของชุมชนต่อไป ในโอกาสนี้ต้องขอชื่นชมการจัดการเรียนการสอน และเป็นกำลังใจให้กับครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน และขอตั้งจิตอธิษฐานขอกราบอารธนาคุณพระศรีรัตนไตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทุกศาสนาขอให้พระผู้เป็นเจ้าของทุกศาสนาได้คุ้มครองป้องกันอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
19/1/2565