ครูโอ๊ะ เปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่” เผย “รัฐบาล-ศธ.” ภาคภูมิใจได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก ซึ่งอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพ อย่างสร้างสรรค์

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่” พร้อมมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟบีช จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธุ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียน ซึ่งจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่ ซึ่งครูโอ๊ะมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทุกท่านที่ได้รับโล่รางวัล ในนามของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ รมว.ศธ. มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออก ซึ่งอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

การจัดงานวันการศึกษาเอกชนของทุกภาค ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นเวทีสำคัญที่พี่น้องโรงเรียนเอกชน จะได้แสดงถึงศักยภาพ ความสำเร็จในการจัดการศึกษาเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นเลิศ ทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความสามารถทางภาษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความสามารถในมิติอื่น ๆ ซึ่งทุกความสามารถของเด็กและเยาวชน ล้วนเป็นความสำคัญที่ประเทศ พวกเราชาวกระทรวงศึกษาและการศึกษาเอกชนจะต้องร่วมกันให้ความสำคัญ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออก ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่ง ในฐานะที่จังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มาฉายภาพ ทำให้เห็นว่าจังหวัดมีความร่วมมือร่วมใจในการจัดการศึกษา ทั้งยังเป็นจังหวัดนวัตกรรม ไม่ว่าจะเผชิญปัญหา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์น้ำมันรั่ว หรือสถานการณ์ที่ทำให้ได้รับผลกระทบ ก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดี คือ มีความร่วมมือร่วมใจของชาวระยองพร้อมรับมือทุกมิติ โดยใช้การศึกษาเป็นการสร้างชาติ สร้างความมั่นคงไปถึงรากหญ้า เพราะการศึกษาก็คือรากแก้วที่แข็งแรง แผ่ขยายไปไกล เปรียบดังการพัฒนาชาติที่มั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็นแกนนำ ขอขอบคุณโรงเรียนเอกชนที่ช่วยเหลือรัฐบาล ช่วยเหลือประเทศในการจัดการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม