ครูโอ๊ะ-สุชาดา รับมอบหน้ากากอนามัย 1.2 แสนแพ็ก จาก “อุปทูตญี่ปุ่น-บ.ไอริส โอยามะ” เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เด็กด้อยโอกาส-เด็กพิการ รองรับการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ให้การต้อนรับ มิสเตอร์โอบะ ยูอิจิ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มิสเตอร์โยชิกิ โมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ พร้อมเข้าร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1.2 แสนแพ็ก (840,000 ชิ้น) จากบริษัทไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (พิการ) โดยมีนายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ ตลอดจน นักเรียนและครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ เข้าร่วมด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ภาคีที่มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนาน และปีนี้จะเป็นปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 135 ปีของสองประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินความร่วมมือกันในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลสำคัญในพระราชวงศ์และผู้นำระดับสูงของรัฐบาล รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดและมีบริษัทมากที่สุดในประเทศไทย
นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ฝ่ายไทยในหลายโครงการ อาทิ โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ ถือเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ครูของไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์สอน โครงการจัดตั้งสถาบันไทย-โคเซ็น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตวิศวกรคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกับโคเซ็นของประเทศญี่ปุ่น การพัฒนารถไฟและระบบรางในไทย รวมถึงการมอบทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และข้าราชการของไทยเป็นประจำทุกปี