ครูโอ๊ะ สานต่อโครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปี 3 จัดใหญ่ขนอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม ขนม นม มอบแด่ เด็ก ผู้สูงอายุ ประชาชน สร้างรอยยิ้ม ความสุข ความสดชื่น ทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมฝึกอาชีพ กศน.อำเภอ 18 แห่ง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในกิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุขปี 3 นำ ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน นม ขนม ของเล่นเสริมทักษะ และกล่องข้าว มอบให้กับเด็กจำนวน 50 คน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน รวมเป็น 150 ชุด ช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสุข ความสดชื่น ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ โรงเรียนบ้านท่างาม สาขา 1 บ้านดานเม็ก จ.กาฬสินธุ์
 width=
พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ของ กศน.อำเภอ 18 แห่ง โดยมี นางรัชนี โพธิ์ศรี นายอำเภอสามชัย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร. เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทวี ทะนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่ 1 บ้านดานเม็ก เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้
 width= width= width= width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานใน โครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุขปี 3 ในครั้งนี้ ตั้งแต่มารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครูโอ๊ะได้ริเริ่มโครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งยังได้มอบนโยบายให้กับ กศน.ทุกจังหวัด จัดโครงการโดยให้ กศน.เป็นผู้ประสานดวงใจของประชาชน หน่วยงาน หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะแบ่งปันความสุข แบ่งปันความรักมาให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยใช้ กศน.เป็นสะพานบุญส่งต่อความสุข เติมเต็มรอยยิ้ม เช่นเดียวกับที่จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านท่างาม ในครั้งนี้ ซึ่งครั้งแรกทราบว่าจะไปที่จังหวัดอื่น แต่ ผอ.กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยธรรม อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในพื้นที่มีการปรึกษาหารือและเลือกสถานที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขอชื่นชมและยกย่องในวิธีคิดที่จะทำเพื่อบ้านเกิด กระทั่งมีกิจกรรมดีๆในวันนี้
 width= width= width= width= width=
“ขอขอบคุณพี่น้องกศน.ทุกคน ทุกหย่อมหญ้า ที่มาร่วมให้การต้อนรับและมาร่วมกิจกรรมอันทรงค่าในวันนี้ ขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านทุกสังกัด ทั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ทหาร ตำรวจ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกจนเกิดโครงการดีๆในวันนี้ หากไม่มีทุกคนคงไม่มีกิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปี 3 และขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนอนุบาล นักศึกษา กศน. ผู้สูงอายุ และประชาชน รวมทั้งขอขอบคุณ ผอ.บ้านดานเม็กและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เห็นถึงความสำคัญมาจัดตั้งโรงเรียนตรงจุดนี้
 width= width= width= width=
ในนามของรัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกคนตั้งใจจะทำเพื่อประชาชนให้มีความกินดี อยู่ดี ได้รับการศึกษาที่ดี ดังนั้นขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาระบบการศึกษาสามารถทำให้ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น การทำงานของครูโอ๊ะจะเน้นการรับฟังเสียงสะท้อนจากครูตัวเล็ก เพื่อจะได้ลงลึกถึงปัญหาที่แท้จริง และนำไปพัฒนาต่อ ยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังจัดการเรียนการสอนแบบปกติไม่ได้ จึงขอขอบคุณหัวใจของครู กศน.และพี่น้องบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดทุกคน ที่ครูโอ๊ะกำกับดูแลหัวใจของครู กศน.ไม่เคยท้อ ครูโอ๊ะมีนโยบายอะไร ครู กศน.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อน
 width= width= width= width= width= width= width=
เห็นได้ชัดจากการออกบูธของกศน.อำเภอ ทั้ง 18 แห่งในวันนี้ กศน.มีการสอนอาชีพสอนให้ค้าขาย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ในยุคนี้ไม่ต้องเรียนจบก็หารายได้ให้กับครัวเรือนได้ คน กศน.ถือเป็นคนพันธุ์พิเศษพร้อมรับใช้และจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงขอชื่นชมยกย่องในหัวใจอันงดงามของทุกคน และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
4/2/2565