ครูโอ๊ะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวการศึกษาเอกชน-ปส.กช.14 จังหวัดภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 พฤศจิกายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนของประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. และนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช.เข้าร่วมด้วย และมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
"จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาทั่วประเทศ ทำให้เข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องชาวการศึกษาเอกชน แต่ก็ยังช่วยรัฐจัดการศึกษาด้วยความตั้งใจในทุกมิติ ทั้งยามปกติ หรือยามมีภัยพิบัติ รวมทั้งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกแก่เด็กเยาชนไทย ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ในนามรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยไถ่ถาม ติดตามเรื่องของการศึกษาโดยตลอด ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมชาวการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ที่แบ่งเบารัฐบาลในการจัดการศึกษาด้วยความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบหรือนอกระบบก็ตาม
โดยที่ผ่านมา ครูโอ๊ะทำให้เห็นแล้วว่า เมื่อรับฟังปัญหาไปแล้ว ได้นำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ดังเช่นการเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องอาศัยกลไก ระเบียบ กฎเกณฑ์ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ดังเช่นการรับฟังปัญหาและความต้องการพัฒนาในครั้งนี้ ได้มอบรองเลขาธิการ กช. (นายประพัทธ์ รัตนอรุณ) รวบรวมประเด็นปัญหา ศึกษา และหาแนวทางแก้ไข เพื่อผลักดันในระดับนโยบาย และสิ่งใดที่ยังไม่เกิดผล ก็พร้อมจะเคียงข้างและทุกข์ร้อนไปกับทุกคน เพื่อผลักดันการพัฒนาการศึกษาเอกชนและเป็นขวัญกำลังใจของชาวเอกชนต่อไป
ทั้งนี้ขอแสดงความขอบคุณเครือข่ายการทำงาน ปส.กช.ทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจ ทำงานด้วยความเข้าใจ และสะท้อนประเด็นปัญหา รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ท้องที่ท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยทุกคน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
14/11/2564