ครูโอ๊ะ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม “โรงเรียนคุณภาพของจังหวัดปราจีนบุรี” ย้ำขับเคลื่อนการศึกษาสร้างสุขให้นักเรียน-คนปราจีน นำจุดเด่นของพื้นที่ช่วยเสริมทัพความพร้อม สร้างอาชีพที่สุจริตอย่างยั่งยืน ด้าน ผวจ.ปราจีนฯ ลั่น สนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่

ภารกิจ รมช.ศธ 2 21 กุมภาพันธ์ 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ มะใบ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ ร่วมต้อนรับ ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมชาวการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่มีหัวใจร่วมสนับสนุนการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง หากพูดถึงการควบรวมโรงเรียน เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแนวคิดพัฒนาการศึกษาในมิติที่ทำให้เกิดความรวดเร็วและชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นห่างไกล โดยคำนึงถึงผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และที่สำคัญคือมิติของชุมชนที่ต้องคงอยู่ได้ พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ และผสานความร่วมมือการทำงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนด้วยเป้าหมายเดียวกัน ที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของลูกหลานชาวปราจีนบุรีเอง
“ขอย้ำว่า ในทุกการขับเคลื่อนทางการศึกษา ให้เน้นทำให้คนปราจีนบุรีมีความสุข ทั้งเด็กได้เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ควบคู่กับการมีทักษะชีวิตที่ดี คนทำงานก็เกิดภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนมีความสุขร่วมกัน โดยนำจุดดีข้อเด่นของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอยู่แล้ว มาส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับทักษะภูมิปัญญาเพื่อสร้างอัตราลักษณ์ประจำถิ่น ที่จะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่สุจริตต่อไปอย่างยั่งยืน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาแนวทางการศึกษา และพร้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และชาวปราจีนบุรีครอบคลุมในทุกมิติ
นายสมพงษ์ มะใบ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวว่า การบูรณาการทางการศึกษาสิ่งที่สำคัญ คือ การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand alone เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ทั้งยังมีเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมาก การพัฒนาการบูรณาการการศึกษาจึงจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมมากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของ “คุณภาพ” ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อสร้างกำลังคนคือ ผู้เรียนในปัจจุบันให้มีคุณภาพทางวิชาการ ทางการศึกษา ต่อยอดสู่คุณภาพทางวิชาชีพ เพื่อใช้การศึกษาพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9, นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี, นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นายอารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2, นางรัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.เขต 7, นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.กศน.ปราจีนบุรี, นายชาญชัย จินตาสถาพร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เป็นต้น
 
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/2/2564
>