“ครูโอ๊ะ” ร่วม “สุชาดา” เปิดงาน วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ยกย่อง “เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม” จุดประกาย-พัฒนานวัตกรรม -ให้โอกาสลูกหลานอุบลราชธานีและทุกคน ได้เรียนรู้

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน จากนั้นเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนศรีแสงธรรม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ร่วมงานด้วย และมี เจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ศธจ.) นายสุรินทร์ นำนาผล รองศธจ.อุบลราชธานี นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร.ต.ต.วีระวัฒน์ พิณโท ประธาน ปส.กช.จังหวัดอุบลราชธานี นางทิพาพร เขาทอง ประธาน ปส.กช.นอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับชมการแสดง เมื่อเร็วๆนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนามของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ รมว.ศธ. มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงออกด้านอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพ อย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

การศึกษาเอกชน ถือมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงได้มีวันการศึกษาเอกชน และโรงเรียนเอกชนได้จัดงานอย่างสมเกียรติ ซึ่งครูโอ๊ะจะไปร่วมเปิดงานให้ครบทั้ง 4 ภาค เพื่อไปร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับทุกท่าน ทั้งนี้ขอฝากให้ศึกษาธิการจังหวัด ช่วยรับฟังเสียงสะท้อน เกี่ยวกับการศึกษาของแต่ละพื้นที่ว่ามีนักเรียน นักศึกษาหลุดจากระบบการศึกษามากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้ช่วยกันพากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป ส่วนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีความห่วงใย ก็ขอฝากให้ กศน.ไปหารือร่วมกันในพื้นที่และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

ขอชื่นชมแนวทางของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ส่งเสริมเรื่องการอ่านออกเขียนได้ มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจและรับฟังเสียงสะท้อนของโรงเรียนเสมอ ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอชื่นชมทุกโรงเรียนที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอชื่นชมทุกการแสดง ขอบคุณ ประธาน ปส.กช.อุบลราชธานี และคณะกรรมการทุกท่าน ขอเชิดชูยกย่องและแสดงความยินดี กับทุกท่านที่ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตร ขอชื่นชมในจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ สามารถทำให้งานออกมาอย่างสง่างามมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกท่าน
ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านอย่างท้อ ครูโอ๊ะจะยืนหยัดต่อสู้ และพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สิ่งใดทำได้จะทำทันที เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพที่ทุกคนนับถือได้โปรดบันดาลรักษาประทานพรให้ทุกท่านครอบครัวและลูกหลานมีความสุข ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ที่สำคัญขอให้ทุกท่านใช้หลักอิทธิบาทธรรม คือ หลักธรรมนำสู่ความสำเร็จ ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทำ จิตตะ ติดตาม ตรวจสอบ วิมังสา รอบคอบ แก้ไข ประยุกต์ใช้ ซึ่งบูรณาการได้กับทุกคำสอน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
2/3/2565