ครูโอ๊ะ มอบนโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน-ปราจีนบุรี" เตรียมกลั่นกรอง-เดินหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้โอกาส-ศักยภาพท้องถิ่นเป็นฐาน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 เมษายน 2564
เมื่อวันจันทร์​ ที่​ 5​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น.นางกนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตามศักยภาพของท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี​ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายเกรียงศักดิ์​ แม้นศรี​ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายอารยันต์​ แสงนิกุล​ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี​ เขต 2​ นายสมบูรณ์​ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายนิวัติ สุขโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกบินทร์บุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองส่วนท้องที่ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากร กศน. ภาคประชาชน ร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวตอนหนึ่งว่า​ จังหวัดปราจีนบุรี ถือเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบในโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน​ ประกอบด้วย ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ซึ่งในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการขับเคลื่อนการทำงานในทุกมิติ รวมทั้งการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐ​กิจ​ฐานราก​ ​โดยคำนึงความซ้ำซ้อนกับงบประมาณในโครงการอื่นด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการเสนอของบประมาณ ทั้งนี้ให้ยึดหลักสร้างประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวปราจีนบุรี​
"โครงการดังกล่าว เป็นนโยบายรัฐบาลที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีอย่างรอบด้าน พร้อมแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 แก่คนปราจีนบุรี ให้สามารถทำงาน มีอาชีพ และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเป้าหมายชีวิต
ในส่วนของการศึกษา ที่ถือเป็นเสมือนรากแก้วและเป็นมันสมองของลูกหลานปราจีนบุรี ที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะ และทุกกำลังใจ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาที่ครูโอ๊ะรับผิดชอบ ทั้งสำนักงาน กศน., การศึกษาเอกชนของ สช. และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยในระยะต่อไปจะพยายามลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
ขอแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวเมืองปราจีนบุรีและกบินทร์บุรี ที่ได้รวมพลังกันอย่างแข็งขันและเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้อง อสม.ที่ทำงานอยู่ในทุกตำบลทุกหมู่บ้าน สามารถนำพาปราจีนบุรีผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
ครูโอ๊ะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานกับทุกภาคส่วน เป็นทีมเดียวกัน เพื่อผลักดันในกระบวนการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวปราจีนบุรีในทุกมิติ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา​ เชียงทอง​: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต​: เรียบเรียง
สถาพร​ ถาวร​สุข​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​สร.ศธ.​ :รายงาน
5/4/2564
>