ครูโอ๊ะ ฟิตต่อเนื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน PFIZER ให้นักเรียนอายุ 5 -ไม่เกิน 12 ปี พร้อมประชุมการเปิดเรียน On-Site ย้ำ คำนึงถึงความปลอดภัยลูกหลาน-ประชาชนเป็นหลัก ชง จัด ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปี 3 เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อความสุข ชู กิจกรรมรักการอ่าน -ปักหมด อัพเกรดความรู้ชาวปราจีน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน PFIZER นักเรียนอายุ 5 -ไม่เกิน 12 ปี ในนักเรียนทุกสังกัดของจังหวัดปราจีนบุรี และหารือข้อมูลการเปิดเรียน On-Site ของสถานศึกษา พร้อมทั้งหารือถึงการจัดกิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปี 3 ของ กศน.จังหวัดปราจีนบุรี การกิจกรรมรักการอ่าน และการปักหมด ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมเจตน์ เชาวน์ดี ผอ.กลุ่มพัฒนการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางมาครั้งนี้ ครูโอ๊ะมีความตั้งใจมาร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน PFIZER ฝาส้มกับนักเรียนอายุ 5 ปีบริบูรณ์ไม่เกิน 12 ปี ในนักเรียนทุกสังกัดของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีนักเรียนอายุ 5 ปีบริบูรณ์ไม่เกิน 12 ปี มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม มากกว่าผู้ไม่ประสงค์จะรับวัคซีน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของ โรงเรียน สถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่อนุญาตให้บุตรหลานของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานของเรา เมื่อทุกคนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ก็จะสามารถเปิดการเรียน On-Site ได้ โดยการจะเปิดเรียนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกหลานและประชาชนเป็นหลัก
 width=  width=
“จังหวัดปราจีนบุรีเป็นบ้านเกิดของครูโอ๊ะ ดังนั้นต้องมีการติดตามดูแลในทุกมิติ เพื่อทำให้เราทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด มีความกินดี อยู่ดี ลูกหลาน นักเรียนนักศึกษา ได้รับการเรียนที่ดีมีคุณภาพ ขอย้ำว่าต่อให้เราทุกคนได้รับวัคซีนแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดการ์ดอย่าตก ทั้งนี้ครูโอ๊ะยังได้มีการหารือ ถึงการจัดกิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปี 3 ของ กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นสะพานบุญในการส่งต่อความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ ร่วมกับการเติมเต็มทักษะความรู้ด้วยการหารือถึงการจัดกิจกรรมรักการอ่าน และการปักหมด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านให้ลูกหลานชาวปราจีนบุรีของเรา
 width=
ทั้งยังต้องขอชื่นชม กศน.ที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการทำผลิตภัณฑ์ “หมวกใบลาน”ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือ กศน.ที่ได้นำมาโชว์ให้ครูโอ๊ะได้เห็นในครั้งนี้ด้วย โดยหมวกใบลานนี้ถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักกอล์ฟ อีกด้วย ทั้งนี้ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะโรคโควิด-19 และเราจะร้อยหัวใจร่วมกันก้าวข้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 width=
ทั้งยังมี นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายนิวัติ สุขโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอกบินทร์บุรี นางสุรางค์รัตน์ พ่วงพี ผอ.กศน.อำเภอบ้านสร้าง นางขนิษฐา ป้องชาติ ผอ.กศน.อำเภอนาดี นางรุจิมา ปรัชญาโณทัย ผอ.กศน.อำเภอประจันตคาม นางสาวศศิธร จันทรสุข ผอ.กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ นางสมจิตร ธรรมวิชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวภณิษา พรมโน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสายรุ้ง พิลาแพง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางอารีย์ คงบุรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายกิติคุณ ประสังสิต ผอ.กลุ่มนิติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พ.จ.อ.สุชาติ ปัญญพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวทัศนนันท์ พรมจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายณัฐวุฒิ โพธิ์สันเที๊ยะ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมด้วย
5/2/2565