ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล ชี้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานให้ลูกหลาน ยก โรงเรียนเอกชนเป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 18 พฤศจิกายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พงงา ระนอง สตูล) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร ณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ กอศ. นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. ร่วมคณะด้วย และมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 นายธีย์ สังขสัญญา ประธาน ปส.กช.จังหวัดกระบี่ นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดกระบี่ นายอิสมาแอล ไร่ใหญ่ ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ นายบุญเสริม สังขพันธุ์ ผู้แทนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางมาในวันนี้ ต้องการให้พี่น้องโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบได้ทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.ที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เดินทางมาพร้อมผู้บริหารทั้งในส่วนการเมืองและข้าราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน ซึ่งสังกัด สช.วันนี้จึงมีทั้ง เลขาธิการ กช.และรองเลขาธิการ กช.ร่วมลงพื้นที่มาด้วย เพื่อร่วมรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อนำกลับไปขับเคลื่อนสร้างสิ่งดีๆที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ที่คอยช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาล ทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนให้ลูกหลานของเราได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นองคาพยพที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงขอให้กำลังใจทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
“ครูโอ๊ะ ขอขอบคุณและชื่นชมพี่น้องโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ที่ร่วมกันจัดนิทรรศการในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณความต่อสู้ ความอดทน ความตั้งใจ ครูเอกชนมีความเหนื่อยมาก ครูทุกท่านทำงานด้วยความยากลำบาก ดังนั้นเราจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อทำให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดสอนได้ เพราะการเปิดโรงเรียนคือ ทางรอดของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นการจะเปิดโรงเรียนต้องเปิดด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เมื่อเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยกการ์ดสูง ขอให้กำลังใจครู ผู้บริหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เราทุกคนจะรวมใจกันก้าวข้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน สิ่งใดที่สามารถขับเคลื่อนได้ ครูโอ๊ะก็พร้อมขับเคลื่อนและทลายทุกข้อจำกัดให้เร็วที่สุด” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
18 /11/2564