ครูโอ๊ะ ติดตามงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน "สระแก้ว" พร้อมเยี่ยมจุดตรวจหลักดูแลการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ นำความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีสู่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เสียสละทุ่มเทเฝ้าระวังความปลอดภัย-ให้บริการประชาชน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 มกราคม 2564
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พร้อมตรวจเยี่ยมจุดตรวจอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ จุดตรวจบ้านแก้ง และจุดตรวจบ้านน้ำซับ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พลตรี คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ 18 นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นางกนกเนตร เนตรน้อย ขนส่งจังหวัดสระแก้ว บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้มีการมอบเหรียญที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจทั้ง 2 จุด ด้วย
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ดูแลในโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดังนั้น ในนามของรัฐบาลและในความรับผิดชอบของครูโอ๊ะ ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การนำของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเต็มที่ให้กับประชาชน
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทราบเรื่อง จึงได้ฝากขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนทุกคน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำงานเพื่อส่วนร่วม นายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับว่า ทุกคนทำดีอยู่แล้ว ขอให้ทำต่อไป และขอชื่นชมในการทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งนี้ในนามของรัฐบาลขอชื่นชมในการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
“จากการได้ติดตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง 2 จุดตรวจ ซึ่งทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการผนึกกำลังการทำงานกันอย่างเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากภาครัฐและเอกชน และทุกภาคส่วนยังได้ร่วมกันควบคุมดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความเสียสละทุ่มเท มีความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอฝากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มแข็งการ์ดอย่าตก
ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดี อภิบาลรักษาทุกคน และครอบครัว ประสบความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
คณะทำงาน รมช.ศธ.: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/1/2564
>