ครูโอ๊ะ ชื่นชม กศน. จัดประกวด “กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม” ตามนโยบาย กศน. WOW สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้แก่ชุมชน-ตำบลทุกภูมิภาคทั่วไทย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 02 กันยายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานและรับฟังเสียงสะท้อนข้อเรียกร้องและสภาพปัญหาจริง ๆ ของหน่วยงานในกำกับดูแล ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง สำนักงาน กศน. สช. และ สลช. นำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการบริการการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
“ขอแสดงความชื่นชม กศน. ที่นำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจัดการประกวดแข่งขันเพื่อประเมินคัดเลือก กศน.ทั้ง 1,856 แห่งทั่วประเทศ จากระดับจังหวัด ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด และระดับภาค ตามลำดับ เพื่อเฟ้นหาต้นแบบของการพัฒนาภายใต้แนวคิด "กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564" ประกอบด้วย Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) ถือเป็นการสะท้อนประโยชน์จากการทำงานของ กศน. แก่ประชาชนและชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
โดยมี กศน.ตำบล 5 แห่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ได้แก่ กศน.ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
- ภาคกลาง ได้แก่ กศน.ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ภาคตะวันออก ได้แก่ กศน.ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- ภาคใต้ ได้แก่ กศน.ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ.: รายงาน
2/9/2564