ครูโอ๊ะ ขอบคุณเซ็นทรัลหาดใหญ่ ยกเป็นสุดยอด Good Partnership เปิดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม-เรียนพบกลุ่ม-จัดกิจกรรม ฟรี ชื่นชม กศน.อำเภอหาดใหญ่ ขับเคลื่อน “กศน.wow” ดีเยี่ยม สร้างงาน- สร้างรายได้สู่นักศึกษา ชุมชน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 เมษายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลงานการขับเคลื่อน “กศน. wow” สู่ไปปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมของ กศน.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการนำของ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ประสานและร่วมมือกับเครือข่าย Good Partnership กับเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนำผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม ไปวางจำหน่าย ทั้งยังสนับสนุนให้ใช้สถานที่สำหรับเรียนแบบพบกลุ่ม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะอาชีพ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กับนักศึกษา ครอบครัว และชุมชน
ครูโอ๊ะ ขอขอบคุณผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าพรีเมี่ยม ฝีมือชาว กศน. พร้อมส่งเสริมการขายผ่านเพจเฟสบุ๊กของเซ็นทรัล ทำให้สินค้าของชาว กศน.เป็นที่รู้จัก ช่วยสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา กศน. และครอบครัว รวมทั้งขอแสดงความชื่นชม ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และชาว กศน.หาดใหญ่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจ ในการฝึกสอน นักศึกษา จนสามารถผลิตสินค้า กศน.พรีเมี่ยม และเป็นอาชีพติดตัว ทั้งนี้ขอให้ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ดี (Good Partnership) เช่นนี้ตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน
25/4/2564
>