ครูโอ๊ะลุยพื้นที่ กศน.ภาคกลางตอนล่าง 1


          วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ณ สำนักงาน กศน. อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี นายพลธนวัฒน์ วังวงศ์ทอง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอท่ามะกา คณะผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภาคกลาง คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.