ครูพี่โอ๊ะ มอบของขวัญในกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขปี 2” ให้ชาวเบตง เผย ศูนย์วิทย์ฯ เจ๋งต่อยอดอนุรักษ์พันธุ์พืชถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมชุมชน หนุนดำรงชีวิต ด้วยสติ-ปัญญา-เคารพผู้ใหญ่ในชุมชน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 27 ธันวาคม 2563
 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เรียนรู้พฤกษศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา พร้อมมอบของขวัญในกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 2” ที่ โรงเรียนหมู่บ้านจาเราะกางา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนางจุไรลี่ สาและ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมทุกกิจกรรมของชุมชนจาเราะกางา โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เรียนรู้พฤกษศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมชุมชน เช่น ชมรมจาเราะกางา นิทรรศการของกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนกาแป๊ะกอตอ ในนิทรรศการของกลุ่มแม่บ้าน ที่มีหลายกิจกรรม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 2 กิจกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมโรงเล่นเรียนรู้ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา ซึ่งต่อยอดมาจากการอนุรักษ์พันธ์พืชท้องถิ่น นอกจากนี้ในส่วนของกศน.ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงอยากขอชื่นชมภายใต้การศึกษาพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดรูปแบบของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพราะหากเราขาดเครือข่ายที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมที่ดีจากทุกภาคส่วน กศน.คงไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีถึงแม้จะมีพาหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งการนับถือศาสนา การมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ก็เราอยู่ภายใต้ประเทศเดียวกัน ภายใต้ร่มพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ “เราได้เห็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างให้คนรู้ว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรให้ทันโลกไปได้กับโลกที่เปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและให้อยู่อย่างพอเพียงอย่างชาญฉลาด ด้วยสติ ด้วยปัญญา และการเคารพผู้ใหญ่ในชุมชน การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และการแสดงซึ่งความรักความสามัคคีของทุกคนในชาติ นี่คือความเป็นไทย ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมแสดงผลงานได้ดี ทั้งยังได้เห็นการกล้าแสดงออกของด็กที่ตลอดการแสดงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม โดยเฉพาะการแสดงเงาะป่า ที่สมัยเรียนมีบทประพันธ์ของรัชกาลที่ 5 ที่พูดถึงเงาะป่า จึงชอบการแสดงเงาะป่ามาก ขอบคุณความเข้มแข็งของชุมชนและขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายงกิจกรรมวันนี้จะติดตาตรึงใจ ศึกษาธิการส่งความ และขอสันติสุขจงมีแก่ทุกท่าน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม อาทิ นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่่ายสำนักงาน กศน. นายอุดร สิทธิสุวรรณ ผอ.สำนักงานกศน.จ.ปัตานี นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จันทนา เชียงทอง: สรุป นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 27/12/2563 
>