ครูตั้นจับมือภาคเอกชน สานต่อโรงเรียนร่วมพัฒนา


          เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาและขยายผลโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ


          รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการหารือในครั้งนี้ได้รับฟังข้อมูล สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่จะเน้นความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อผลักดันและต่อยอดให้โรงเรียนร่วมพัฒนาเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานด้วย


         นอกจากนี้ ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการ เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ความต่อเนื่องของการดำรงตำแหน่งของผุ้อำนวยการสถานศึกษา, การลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งการลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนโครงการนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่ามาตรการด้านภาษีจะช่วยจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษามากขึ้น เพราะท้ายที่สุดแล้วเด็กและเยาวชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแน่นอน และหวังว่าโรงเรียนร่วมพัฒนาจะเป็นโครงการตัวอย่างที่จะขยายผลไปยังสถานศึกษาในวงกว้างได้


ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.