ครูกัลยา เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” พร้อมทั้ง นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากร เป็นจำนวนมาก

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นต้นทุนทางสังคมของประเทศ จึงต้องเร่งนำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดแก่ครูและและบุคลากรทางศึกษาเป็นอันดับแรก เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนต่อไป และนำประเทศให้รอดพ้นวิกฤตในยุคศตวรรษที่ 21 ไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าอบรมทุกท่าน จะนำความรู้จากทั้ง 10 หลักสูตร ไปต่อยอดในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาเด็ก และพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
10/8/2564