ครูกัลยา เดินหน้าผลิตกำลังคนอาชีวะคุณภาพ ไทย-จีน จบมามีงานทำ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ทันที

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการหารือความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน, นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยในการประชุม รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือและพิจารณาเตรียมการจัดทำความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ใน 3 สาขาวิชา คือไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือและภาษาของนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการจีน รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ที่จะเป็นแนวทางเข้าสู่ตำแหน่งงานหลังจบการศึกษา ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ชลบุรี ต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
3/8/2564