ครูกัลยา ชื่นชม นศ.วษท.ลพบุรี คว้า 1 ใน 4 รางวัล Gen Z Ambassadors ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ที่มีคะแนนสูงที่สุดของประเทศ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปิด โครงการ From Gen Z to be CEO โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา, นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรชั้นนนำ อาทิ True Corporation, HUAWEI, EXIM Bank, Bitkub และ Tiktok เข้าร่วมในพิธี ณ Ture Digital Park กรุงเทพมหานคร

 width=
 width=
 width=
 width=
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ From Gen Z to be CEO เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจกว่า 20,000 ราย จากตอนแรกที่คาดการณ์ไว้เพียง 10,000 ราย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ด้านธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องของระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบการตลาดในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในยุค 5G เพื่อต่อยอดพัฒนาให้เป็นซีอีโอที่ทันสมัย

“หวังว่าน้องทุกคนที่ผ่านหลักสูตรนี้จะมีอนาคตที่งดงามต่อไป ปี 2564 จะมีนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยจบการศึกษา 290,000 คน คำถามคือ จะไปทำอะไรหรือจะหางานได้ที่ไหน และปี 2565 อีก 280,000 คน รวม 2 ปีที่เจอวิกฤตโควิด 570,000 คนเป็นภาระหนักของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาช่วยให้น้องๆมีงานทำ อย่างน้อยที่สุด 20,000 คนนี้ คิดว่าได้เปรียบไม่แพ้คนอื่น ถือเป็นแต้มต่อและขออวยพรให้น้องๆทั้ง 20,000 คน ที่เข้าร่วมอบรมสำเร็จได้ดังฝัน ขอให้ทุกคนสามารถก้าวต่อไปเป็นแม่ทัพเจนเนอเรชั่นใหม่ให้กับประเทศไทย เพื่อทำรายได้ให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กรและประเทศของเราต่อไปในอนาคต” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ด้านสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้เติบโต และต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการบูรณาการความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในรูปแบบ Online โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 แห่ง และมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 5,115 คน

โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

– รางวัล TOP 100 Students รางวัลสำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดอยู่ใน 100 อันดับแรกของผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 20,000 คน

– รางวัล Outstanding Institute for Young Entrepreneur Promotion Awards รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น โดยในปีนี้มีทั้งหมด 7 สถาบันชั้นนำ จาก 94 สถาบันทั่วประเทศ ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์)
5) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– รางวัล Outstanding Scores รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ทำแบบทดสอบได้สูงสุด 2 ลำดับแรกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น

– รางวัล Gen Z Ambassadors รางวัลสําหรับผู้ที่เป็น 1 ใน 4 คน ที่มีคะแนนสูงที่สุดของประเทศ ประกอบด้วย

1. นายสุวรรณ เขียนภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 4
2. นางสาวศิริวิภา พวงจําปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ชั้นปี 2
3. นายณัฐดนัย ต้ังหะรัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
4. นางสาวพิริยดา ลิมประภัทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปี 4
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
12/11/2564