ครม.สัญจรนัดแรก

ครูโอ๊ะลุยพื้นที่ กศน.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ก่อนประชุม ครม.สัญจรนัดแรก

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ณ สำนักงาน กศน. อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี นายพลธนวัฒน์ วังวงศ์ทอง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอท่ามะกา คณะผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภาคกลาง คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/11/2562