คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

สป.ศธ.จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2559
เมืองพัทยา – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันอุทิศตนปฏิบัติราชการตอบแทนคุณแผ่นดิน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า งานด้านการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญ เป็นงานที่มีขอบข่ายการดำเนินงานที่กว้างขวางมาก ต้องอาศัยเวลาและความเสียสละของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณนี้ ทุกท่านได้เสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ


ทั้งนี้ โดยส่วนตัวมีความอาลัยหลายท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมากว่า 13 เดือน แต่หลายคนที่อยู่ในภูมิภาคซึ่งอาจไม่ได้ทำงานสัมผัสกันโดยตรง ก็ขอชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาโดยตลอด ระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณแม้จะเพียงไม่กี่วัน ก็ขอให้ทำงานให้มีค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้คนจดจำสิ่งดีๆ ที่ฝากไว้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ขอให้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้คนภายนอกเข้าใจการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปด้วย


ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกท่านที่ได้ทำงานรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และรับใช้แผ่นดินด้วยความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2559 ทั้ง 9 ท่าน ซึ่งเป็นรางวัลที่มีค่า หวังว่าทุกคนจะรักษาความดีนี้ไว้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติตน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป


ขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่จัดให้มีโครงการและกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้
ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานในปีนี้หนุ่มสาวชาว สป.ขอเซลฟี่และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ รมว.ศธ.หลังเลิกงานผู้ได้รับรางวัล 9 ท่าน ยืนด้านหลังบัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
18/9/2559