ข้าวเกรียบพม่า

 width=

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด และลูกเสืออาชีวะ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ลงมือทอดข้าวเกรียบถั่วเหลืองที่สั่งซื้อมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อนำไปแจกให้กับแรงงานพม่าที่ถูกกักตัวในโรงพยาบาลสนามสมุทรสาครได้กินของพม่าแท้ๆ

 width=

 width=

 width=

 

ที่มา : อาทร จันทวิมล