ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ปันรู้ สู่รอยยิ้ม” ภายใต้โครงการ “Smart Digital Prime”