ขอเชิญร่วมแถลงข่าวสอศ.โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้านภาษาอังกฤษระหว่างสอศ.กับ British Council

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน
 
             สอศ.ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าวอาชีวะ (โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้านภาษาอังกฤษภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสอศ.กับ British Council และโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน) ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลลูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ด้านล่าง)
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
081-908-8362