ขอเชิญติดตามชมรายการตอบโจทย์….ไทยพีบีเอส

          สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกรทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชมรายการตอบโจทย์…ไทยพีบีเอส ประเด็น การแก้ไขปัญหาทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการโดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศในวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

                                                                                                                  กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.