กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ประจำปี 2563

ข่าวประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ประจำปี 2563
  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
( สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ )

   
>