กำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

กำหนดการ : กระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ทุกรายดำเนินการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : รายงานตัว/ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR/รับฟังคำชี้แจง

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565   : รายงานตัว/ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK

ณ หอประชุมคุรุสภา รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง