การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.”

pbs1 1 4 2562กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ
ประจำปี 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ในปีนี้
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU
Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
รอบชิงชนะเลิศ (2019 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “A
lie has speed, but truth has endurance.”
เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ
ให้เหลือเพียง 1 คน
เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นางสาวพริบพันดาว เหล่าเจริญพรกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

           รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่          

นายสมิทธ์ โชโลส
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ทั้งนี้
นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2019 ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว ผลการแข่งขัน

pbs2 1 4 2562*****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2562