การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) English Speaking Union Thailand จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 20  ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC ณ สหราชอาณาจักร


 


 


นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สป.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ “Nature is a common language วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ


 


 


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติฯ จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงความคิดเห็นที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยในรอบรองชนะเลิศจัดขึ้นในหัวข้อ “Nature is a common language” ระหว่างวันที่ 19 – 20  มกราคม 2562ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 11 คน ดังนี้


1.นางสาวกานดา ทองศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา


2.นายเคน ศุภวิชญ์แรนกิ้นโรงเรียนระยองวิทยาคม


3.นางสาวคัทลียา เมลานีแช็งเคอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


4.นางสาวกฤชกร สุวรรณเจริญโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา


5.สาวนงธัช อมรวิวัฒน์สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


6.นางสาวพริบพันดาว เหล่าเจริญพรกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


7.นายซีม่อน เล้นซ์        โรงเรียนอำนาจเจริญ


8.นางสาวศิรินทร์ จิตคล่องทรัพย์โรงเรียนไทยคริสเตียน


9.นายสมิทธ์ โชโลสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


10.นายสุขสดชื่น สุขสมจิตรโรงเรียนเซนต์คาเบรียล


11.นางสาวรินรดา เภกะนันท์โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา