การเรียนศีลธรรม ไม่เคยหายไปจากหลักสูตรแกนกลาง

(Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ 2 ภาพที่ด้านล่าง ค่ะ)