การเตรียมรับมือเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงข่าวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการที่รักทุกท่าน และขอสวัสดีไปยังเด็ก ๆ เยาวชน ครู พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ที่จะได้นำเรื่องราวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องดี ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทย

 width=

“ภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ซึ่งคนนั้นคือจุดศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยิ่งยวด อีกหนึ่งมิติแห่งการรวมพลัง ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ในด้านการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ดิฉันรับหน้าที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและตามอัธยาศัย ของ กศน. และการศึกษาเอกชน โดย สช.ทั้งเอกชนในระบบและนอกระบบ ขอโอกาสนี้ที่จะขอเชิญทุกท่านมาเพิ่มพลังบวก มาเพิ่มพลังแห่งการสร้างสรรค์ มิติแห่งการพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมไปด้วยกัน

ช่วงเวลาดังกล่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปแล้ว เรามาใช้เวลาในช่วงเวลานี้ให้เกิดมิติแห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์ไปด้วยกัน กศน.อยู่ทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทย เรามีครูเรามีบุคลากรพันธุ์พิเศษที่ทำงานอยู่ทุกพื้นที่ร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และพี่น้องประชาชนในการพัฒนา หน้าที่ของเราคือการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท ในทุกสังคมในทุกรากหญ้า และจัดอย่างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ให้ทันโลก และที่สำคัญเรามีสื่อการศึกษา ETV ที่จะแสดงศักยภาพให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราจัดการเรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจในลักษณะใดบ้าง เรามีอัตลักษณ์แห่งความงดงามที่ดึงความสำคัญกับทุกภาคส่วนมาให้พี่น้องประชาชน ได้เห็น เรามีไอดอล กศน. ซึ่งจบ กศน.และไปสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็น เราจัดการศึกษาและห่วงใยไปถึงในทุกมิติ ทุกช่วงวัยในเรื่องสุขภาวะให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นทั้งผู้พิการ ทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งเรารู้ดีว่าประเทศของเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ นี่คือมิติที่ท่านจะได้เห็นกศน.สร้างพลังบวกและเป็นกศน.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ในส่วนต่อไปของการศึกษาเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบนั้น จากหัวใจดิฉัน ขอกราบขอบพระคุณในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พี่น้องการศึกษาภาคเอกชนในระบบและนอกระบบได้เพิ่มพลังบวกเป็นครั้งที่ 2 ใช้จิตสาธารณะที่แบ่งปันความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และไม่เคยคิดเงินกับกระทรวงศึกษาธิการเลย และในครั้งนี้ มีกูรูผู้รู้ มากประสบการณ์ที่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต มาสร้างเสริม มาเติมเต็มกลยุทธ์ เทคนิค ในการสอนในการใช้ชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา คนเราจะต้องเพิ่มไม่ใช่แค่การศึกษาอย่างเดียว บุคลิกภาพที่จะทำให้คนสามารถที่จะสร้างเสริมความมั่นใจ ที่จะก้าวสู่ชีวิตจริง ทักษะชีวิตจะอยู่กันได้อย่างไร หลักจิตวิทยาการเข้าใจเด็ก ๆกระบวนการคิด

และมากไปกว่านั้น ทักษะในการที่จะสร้างงานและสร้างเงิน เพื่อที่จะอยู่ได้ในสังคมในอนาคตในยุค New Normal เพียงแค่นี้ที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นสิ่งที่จะโน้มน้าว ที่จะทำให้ทุกท่าน ได้ก้าวเข้าไปเห็นว่าความตั้งใจ ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเราชาวกระทรวงศึกษาธิการ จงมาสร้างพลังบวก จงมาสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในวิญญาณของความเป็นครู วิญญาณของการเป็นผู้ให้ ความสำเร็จจะเกิดไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจของนักวิชาการ กรุณาเปิดใจให้กระทรวงศึกษาธิการ จะสำเร็จไม่ได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ร่วมมือร่วมใจ และเด็ก ๆ เยาวชนทุกคน และภาคประชาชน เรามาร่วมกันเรียนรู้ ปรับใช้ พัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างความยั่งยืนพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/5/2564