การสอนภาษาญี่ปุ่น

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายฮิโระยะสุ อันโดะ ประธานมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) จากประเทศญี่ปุ่น และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

รมว.ศธ. กล่าวว่า ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคนไทยสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง หากไม่มีการออกแบบระบบให้ดี ก็จะไม่ได้ผล และถือเป็นการเสียเปล่า จึงต้องการให้มีญี่ปุ่นจัดส่งครู ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการออกแบบระบบการสอนภาษาญี่ปุ่น การกำหนดจำนวนผู้เรียนต่อห้อง รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรให้เน้นการสอนสนทนาในห้องเรียน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้

ดังนั้น ไม่ต้องการให้มุ่งเน้นที่จำนวนผู้เรียน แต่ควรเน้นที่คุณภาพ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เชื่อว่าหากดำเนินการประสบความสำเร็จ จะทำให้ครูสอนภาษาญี่ปุ่นสามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาของไทย และจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ประธานมูลนิธิญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณ ศธ.ที่ส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มากขึ้น และยินดีที่ได้รับทราบว่ามีผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการฟังและการพูดมากกว่าการอ่านและการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ จึงเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

ขณะนี้ มูลนิธิญี่ปุ่นกำลังดำเนินโครงการ WA ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ในการจัดส่งเจ้าของภาษาญี่ปุ่นมาเป็นครูผู้ช่วยให้แก่ครูสอนภาษาญี่ปุ่นท้องถิ่นในสถานศึกษาของไทย และคาดหวังว่าการจัดส่งครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน สุดท้ายนี้ ทางมูลนิธิญี่ปุ่นหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก ศธ.ของไทยต่อไป

จากนั้น รมว.ศธ.และนายชิเกะกะซุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ระหว่าง ศธ. กับมูลนิธิญี่ปุ่น โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนายฮิโระยะสุ อันโดะ ประธานมูลนิธิญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนามฝ่ายญี่ปุ่น

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

1/5/2557