การศึกษาเพื่อปวงชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๐ โดยมี Ms.Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ตลอดจนผู้นำด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกที่เข้าร่วมประชุม ๓๔ ประเทศ เฝ้ารอรับเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี … (อ่านเพิ่มเติม)