การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง