การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการตรวจราชการฯ ที่มีความโดดเด่นการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.