กลุ่มวัฒนา 92 และศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด โดยลูกเสือวิทยาลัยเกษตรชลบุรีและกศน. สัตหีบ ร่วมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 64 เวลา 14.00 น. กลุ่มวัฒนา 92 และศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด โดยลูกเสือวิทยาลัยเกษตรชลบุรีและกศน. สัตหีบ ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด 26 กิโลกรัม (ราว 50 คู่)  ลูกปลาสลิด 1 นิ้ว 1,000 ตัว และลูกปลาหมอไทย 10,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มอาหารและรายได้ ให้คนยากจนที่ประสบภัยโควิด    
    รายงานข่าวโดย  อาทร จันทวิมล 086-677-5555