พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" ประจำปี 2563

ภารกิจ รมว.ศธ 29 มิถุนายน 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน​ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ​ ประจำปี 2563 โดยมีนายอนุชา บูรพ​ชัยศรี​ เลขา​นุ​การ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ​ จำนวน 90 ราย เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศ โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ โมเดล "การศึกษายกกำลังสอง" ที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความคล่องตัว ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อนำพลังมาร่วมกันพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทย​ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้างสถานศึกษาที่มีคุณภาพในบริบทของตนเอง ตลอดจนสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพให้กับประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคสังคมและตลาดแรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา​ ให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เชื่อมโยงสู่การสร้างบุคลากรที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สำหรับการจัดการศึกษาในช่วงวิกฤต COVID-19​ นั้น ทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดนี้ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ​ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกภาคส่วน ในการร่วมกันบริหารจัดการและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิ​การ พร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้าน ในการปลดล็อคสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ที่มีทุกภาคส่วนเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลิ่อนไปพร้อมกัน

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
29/6/2563
>