กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าลงพื้นที่-หารือผู้ว่าฯ ภูเก็ต เตรียมแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกภูเก็ตเป็นจังหวัดตัวอย่างก่อนเริ่มดำเนินงานทั่วประเทศ

ภารกิจ รมว.ศธ 24 พฤศจิกายน 2563
“ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสูงสุดกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าลงพื้นที่-หารือผู้ว่าฯ ภูเก็ต เตรียมแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกภูเก็ตเป็นจังหวัดตัวอย่างก่อนเริ่มดำเนินงานทั่วประเทศ คาดใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี การศึกษาไทยมีคุณภาพลดเหลื่อมล้ำ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงศีกษาธิการ ตัวแทน และคณะทำงาน อาทิ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นต้น ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมหารือกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งข้าราชการศึกษาธิการจังหวัด ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ในการดำเนินงานตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ จ.ภูเก็ต เป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อดำเนินแผนงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในระหว่างการหารือนายณัฏฐพลกล่าวว่า เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดจากระบบการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการ​ (ศธ.) จึงมีแผนที่จะยกระดับรายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยการยกระดับการศึกษา ซึ่งหลังจากวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพของระบบสาธารณสุขในอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงาน เพื่อสร้างศักยภาพของประเทศ โดยนอกจากนี้การพัฒนาการศึกษาในแต่ละจังหวัดจะต้องคำนึงถึงบริบทของแต่ละจังหวัดด้วย “ผมได้ลงไปดูทุกโรงเรียนใน จ.ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว และเหตุผลที่ผมเลือก จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดตัวอย่างก็เพราะว่ามีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดจำนวนไม่มาก ขนาดของจังหวัดที่ไม่ใหญ่ และเอกชนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง โดยทั้งนี้แผนในการพัฒนาการศึกษาจะต้องมีความเชื่อมต่อกันทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาเด็กๆ ก็ต้องตอบโจทย์ของจังหวัด อย่างภูเก็ตที่มีจุดเด่นเรื่องของงานท่องเที่ยวและบริการ เรื่องของภาษาจึงมีความจำเป็น โดยการหารือวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนได้มองเห็นถึงแผนงานและนโยบายที่เป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกัน ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาได้” ทั้งนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวแสดงความยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการศึกษาเพื่อสร้างต้นแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา “เนื่องจากภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จ.ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มีปัญหาคนยากจนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนจนในเมือง เพราะว่ารายได้ของคนในจังหวัดส่วนใหญ่คือการท่องเที่ยวและงานบริการ ซึ่งการแก้ปัญหาให้ยั่งยืน ต้องวางมาตรฐานการศึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรองรับโอกาสในอนาคต” “ผมชื่นชมรัฐมนตรีมากที่มีความกล้าหาญในการดำเนินการครั้งนี้ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 4 เรื่องใหญ่ คือเป็นการเปลี่ยนในด้านยุทธศาสตร์ เป็นการเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เปลี่ยนบุคลากร และเป็นการเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย” นายณรงค์กล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมหารือ นายณัฏฐพลได้นำเสนอโมเดลการบริหารจัดการศึกษาในบางเขตพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยยืนยันว่า สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเป็นผู้วางแผนแม่บท และแนวทางการพัฒนาจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมาเป็นบริบทประกอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
24/11/2663
>