กระทรวงศึกษาธิการ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 28 กรกฎาคม 2564
ยี่สิบแปด กรกฎา มหามงคล
เฉลิมพระชนม์ ราชา แห่งสยาม
ทรงสืบสาน งานพ่อหลวง ทั่วเขตคาม
ทรงรักษา ความผาสุก ทั่วถิ่นไทย
พระองค์มี ปณิธาน การต่อยอด
อารยเกษตร สอดคล้อง ยุคสมัย
พระราชทาน เครื่องมือแพทย์ ช่วยหายใจ
น้ำพระทัย เพื่อประชา ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/7/2564