กระทรวงศึกษาธิการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 width=
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.09 น. กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร และได้ร่วมกันถวายปัจจัยในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,233,312.45 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์)

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=
นวนัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/11/2564