กรมอาเซียน“มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3”

 

     กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ และทัศนคติต่ออาเซียน ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์จากโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ชนะเลิศ - ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ – ระดับมัธยมศึกษา

     สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า การจัดโครงการในปีนี้ ได้มีการเพิ่มกิจกรรมพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กับการเวิร์กช็อปภายใต้หัวข้อ “เทคนิคสร้างคลิป พิชิตใจผู้ชม” เพื่อให้ความรู้แก่น้อง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 150 ท่านแรก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม มาร่วมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์และน่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ผลิตคลิปวิดีโอออกมาได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอ

     โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 12 รางวัล 9 ผลงาน แบ่งออกเป็น ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วริศรา อินทะเขื่อน ผลงานชื่อ “Smart farmer กับ มิสเตอร์กร” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ พีรดา ด้วงภู่ทิม ผลงานชื่อ “Choice ทางเลือก และโอกาส” รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ ลักษิกา จันทร์สอน ผลงานชื่อ “50 ปี อาเซียน” รางวัลรองอันดับ 3 ได้แก่ พัทธนันท์ แสงบัว ผลงานชื่อ “Anniversary 50” รางวัลชมเชย ได้แก่ กชกร เรียงณรงค์ ผลงานชื่อ “มนต์รักอาเซียน”

ชนะเลิศ - ระดับอุดมศึกษา

ชนะเลิศ – ระดับอุดมศึกษา

     ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ ลลิล โพธิ์ศรี ผลงานชื่อ “Tourism Hub : ท่องเที่ยวไทย ไปไกลสู่อาเซียน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐวรา เทพเกษร ชื่อผลงาน “Diversity on canvas” ระดับบุคคลทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และขวัญใจมหาชน ได้แก่ ณัฐธัญ กรุงศรี ชื่อรางวัล “ข้าวต้มมัด” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ณภคอร บัวตอง ชื่อผลงาน “ASEAN in Digital World”

     สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัล กรมอาเซียนจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งนำไปเผยแพร่ระหว่างการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร พิธีเปิดโครงการห้องสมุดอาเซียน และการบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนที่ง่ายต่อความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้นำข้อมูลไปศึกษาเป็นความรู้

 

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/n/23615