กยศ.ร่วมกับศาลแขวงพระนครเหนือ จัดโครงการไกล่เกลี่ย 18-21 ส.ค.นี้

กยศ.ร่วมกับศาลแขวงพระนครเหนือ จัดโครงการไกล่เกลี่ย 18-21 ส.ค.นี้

          นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ กล่าวว่า ศาลแขวงพระนครเหนือ ได้ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการ ‘ไกล่เกลี่ยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา’ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ส.ค. นี้ ที่อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ โดยในปีนี้ มีคดีที่เข้าสู่โครงการนี้ประมาณ 1,600 เรื่อง
          ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยเจรจาดังกล่าว จะช่วยทำให้ยุติข้อพิพาทได้อย่างดี รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรมของศาลสู่ประชาชน ทำให้สังคมเกิดความสมานฉันท์


          ที่มา: http://www.thannews.th.com