กยศ. ปลื้ม! ภาพรวมชำระหนี้ดีขึ้น ไม่ต้องของบกลาง

กยศ. ปลื้ม! ภาพรวมชำระหนี้ดีขึ้น ไม่ต้องของบกลาง แจงเหตุจ่ายเงินล่าช้า

          กยศ. เผย ภาพรวมการชำระหนี้ดีขึ้น หลังการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ส่วนปัญหาการจ่ายเงินค่าครองชีพล่าช้า เป็นเพราะเอกสารจากสถานศึกษาไม่เรียบร้อย และเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น…
          นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยกับ ‘ไทยรัฐออนไลน์’ ในงานเสวนาพิเศษ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่า หลังจากมีกฎหมายใหม่บังคับใช้ ภาพรวมการชำระหนี้ในปีล่าสุดดีขึ้น ประชาชนที่กู้เริ่มทราบและตระหนักว่าจะต้องชำระหนี้ ทำให้ กยศ. เอง ไม่ต้องไปของบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อนำมาใช้กับผู้กู้รายใหม่อีกต่อไป ซึ่ง กยศ. พยายามที่จะสร้างวินัยทางการเงินให้ทุกคนหันมาชำระหนี้ ทั้งการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดงานเสวนาตามสถานศึกษา เพราะที่ผ่านมาช่วงแรก ผู้กู้ยืมอาจเข้าใจผิดในรายละเอียดการกู้ยืม ทำให้ผิดนัดชำระค่อนข้างเยอะ
          สำหรับมาตรการใหม่ ที่จะหักหนี้ของผู้กู้ทุกรายจากเงินเดือนนั้น กยศ. จะประสานงานไปยังนายจ้าง ให้นายจ้างเป็นผู้หักเงินเดือน และส่งมาให้ กยศ. โดยข้อมูลสถานที่ทำงาน จะประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานถือครองข้อมูล ทั้งส่วนราชการ และเอกชน อาทิ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
          นายชัยณรงค์ กล่าวว่า ในส่วนของปัญหาที่ผู้กู้ กยศ. บางรายที่ได้รับเงินล่าช้า นั้น ทาง กยศ. มีการประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเอกสารทุกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตรงเวลาอยู่แล้ว แต่ในบางราย ข้อมูลมีปัญหา ยังไม่ชัดเจน ทำให้ต้องเสียเวลายื่นเรื่องกลับไปใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งปัญหาดังกล่าว ถือเป็นส่วนน้อยเท่านั้น
          อย่างไรก็ตาม กองทุน กยศ. มีจำนวนผู้กู้เงินกว่า 5 ล้านราย ยอดกู้รวมกว่า 5 แสนล้านบาท และมีหนี้ที่ยังค้างชำระรวม 7 หมื่นล้านบาท

          ที่มา: www.thairath.co.th