“Law mate” มธบ. ทีมนศ.หนึ่งเดียวเข้าชิงเวทีมืออาชีพ Startup


         


          หนึ่งเดียวที่ฝ่าด่านเข้ารอบชิงชัย ในงาน Techsauce Global Summit 2019 ซึ่งเป็นเวทีนานาชาติ งานstartup ใหญ่อันดับ 2 ของเอเชีย
          เรียกว่าต้องกดไลค์รัวๆ ให้กับนักศึกษาทีม Law mate จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ติด 1 ใน 30 ทีม Startup จาก 15 ประเทศทั่วโลก และเป็นทีมนักศึกษาเพียงทีมเดียวที่ได้เข้ารอบในงานนี้
          1 หนุ่ม 3 สาว จากทีม Law mate ประกอบด้วย นายพัชร เมธาจิตติพันธ์ “พัด” วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE, น.ส.วาสนา วงษ์ไสว “อิงฟ้า” คณะนิติศาสตร์, น.ส.ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์ “ลูกจันทร์” วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA และน.ส.แพรวรรณ สีมาศ “แพรว” คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          น้องๆ ทีมLaw mateได้เสนอไอเดีย “แอพพลิเคชั่น” ที่ช่วยให้บริการทางด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ที่สำคัญทำให้การจัดเตรียมเอกสารในการติดต่อกับหน่วยงานถูกต้อง เพิ่มโอกาสให้กลุ่มStartupรุ่นใหม่ได้จัดตั้งบริษัท หรือดำเนินการธุรกิจได้ง่าย สะดวกมากขึ้น
          ลูกจันทร์เล่าว่า ชมรมสตาร์ทอัพคลับของมหาวิทยาลัยมีสมาชิกหลายคนที่มีความรู้และมีไอเดียทำกิจกรรม หรือต้องการประกอบธุรกิจ มีกลุ่ม Startup มากมาย ซึ่งกลุ่มของเราเป็นการรวมตัวจากเพื่อนๆ หลายสาขาจนเกิดเป็นทีม Law Mate แต่ละคนทำหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งพัด จะดูในเรื่องประสานงาน การทำโปรแกรมต่างๆ
         ขณะที่อิงฟ้าดูเรื่องข้อมูลด้านกฎหมาย แพรวดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ช่องทางการติดต่อของลูกค้า และลูกจันทร์ จะช่วยประสานงาน สร้างเครือข่าย การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมในภาพรวม โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่ชัดเจน แต่ทำงานประสานร่วมกัน
        “การทำกิจกรรมนี้ได้ประโยชน์เยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย การจัดทำเอกสารสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ได้เรียนรู้แบบฟอร์มตามการจดทะเบียน ได้ความรู้ เป็นการช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายให้สตาร์ทอัพ ทั้งได้ฝึกทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความเห็น ที่สำคัญทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
        อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพราะการติด 1 ใน 30 ทีม และเป็น1ใน6ทีมของไทย ที่เข้ารอบเวทีนานาชาติ Techsauce Global Summit 2019 ต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ
        พัดเล่าว่า “จุดเด่นของ ทีมLaw Mateคือ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงมีนักกฎหมายมืออาชีพเข้ามาเป็นโค้ชให้ ทำให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก ถูกต้องในการทำธุรกิจต่างๆ ตอนนี้ถึงจะยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แต่สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้นั้นมีประโยชน์มากมาย
        ด้าน อิงฟ้าว่า ได้ร่วมกับเพื่อนๆ วางแผนเพื่อจัดทำแอพพลิเคชั่น ลดเวลา ค่าดำเนินการต่างๆ และช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการได้เรียนรู้กฎหมาย ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมเหมาะสมมากขึ้น และ ยิ่งได้มีโอกาสเข้ารอบในงาน Techsauce Global Summit 2019 เป็นทีมนักศึกษาทีมเดียว ยิ่งต้องทำให้ต้องฝึกฝนตนเองมากขึ้น
       นายนิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ มธบ.กล่าวว่า Techsauce Global Summit 2019 เป็นเวทีสำหรับ Startupทั่วโลก ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นปีที่ 3 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทีมนักศึกษามธบ.ได้เข้าร่วม และได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ 1 ใน 30 ทีม ขณะที่ทีมต่างๆ ล้วนเป็นมืออาชีพ
      “ พวกเขาล้วนต้องผ่านคำถาม การที่ได้เรียนรู้คำถามและหาคำตอบ จะเป็นการกระตุ้นให้ได้คิด แก้ปัญหา และคิดต่อยอดจากคำถาม เข้าใจหลักในการทำStartup ที่ไม่ใช่เพียงผ่านการลงมือทำ แต่รู้จักการคิดถึงความเป็นไปได้ ประเมินความเสี่ยง การทดลอง และมีแนวคิดใหม่ๆ”


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ