“ไทย-เกาหลีใต้” จับมือพร้อมแลกเปลี่ยน นศ.-บุคลากร


 


          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.(KKBS)และ มหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลีใต้ (Hanyang University Business School )จับมือพร้อมแลกเปลี่ยน นศ.-บุคลากร ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย BUSINESS SCHOOL


          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนย 2562 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. (Khon Kaen Business School : KKBS)พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Gyu Chang Yu คณบดี มหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลีใต้ Hanyang University Business School (HUBS) ในการร่วมพัฒนาด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว


          รศ.ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า Hanyang University Business School มหาวิทยาลัยฮานยาง ประเทศเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ และได้รับการรับรองจาก AACSB หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งการลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบันจะเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย ด้านบริหารธุรกิจฯ ตลอดจนจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน การวิจัย และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านโครงการที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง