“เลย” คว้าถ้วยพระเทพฯ โปงลางคอนเทสต์ 59

 

    นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง
ผวจ.อุบลราชธานี เปิดการแข่งขันโปงลางคอนเทสต์
2559 ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า
230,000 บาท ที่ลานร้อยพันธุ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี เมื่อค่ำวันที่
24 ธ.ค.ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะความสามารถด้านดนตรีโปงลาง
โดยมีนายขวัญชัย บุญอารีย์ ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
 
ให้การต้อนรับ และประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

     สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้
เป็นรอบชิงชนะเลิศมีวงโปงลางจากสถาบันการศึกษาผ่านเข้ารอบมาทำการแสดงสดแข่งขันกันจำนวน
6 โรงเรียน ประกอบด้วย

1.วงโปงลางโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จ.อุบลราชธานี

2.วงโปงลางดอกแคหวาน
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ.อุบลราชธานี

3.วงโปงลางวรราชวิทยา
โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

4.วงโปงลางแมงตับเต่า
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี
 

5.วงโปงลางประดับเกียรติ
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร

6.วงโปงลางคองอีสาน
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

     ซึ่งมีคุณแม่บานเย็น รากแก่น
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ คุณพ่อนพดล ดวงพร
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
ผู้ควบคุมวงโปงลางสังข์เงิน มรภ.อุบลราชธานี ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
 รอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.อุบลราชธานี และ ดร.คำล่า มุสิกา
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในการตัดสิน

    ผลการตัดสินปรากฏว่า วงโปงลางวรราชวิทยา
โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานไปครอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ
1 คือวงโปงลางโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รองชนะเลิศ อันดับ 2
วงโปงลางแมงตับเต่า จ.อุดรธานี ส่วนรางวัลชมเชยประกอบด้วย วงโปงลางดอกแคหวาน
วงโปงลางประดับเกียรติ และวงโปงลางคองอีสานโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/821397