“เทคนิคนครนายก”คว้าแชมป์ระดับชาติ


          นายอภิชาติ สีสืบมา “ปอนด์” นายอัมฤทธิ์ สุนันทา “ไนท์”นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คว้ารางวัลระดับชาติ การประกอบ และซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 “เครือข่าย อวท. กว้างไกล นำอาชีวะไทยสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนนสูงสุด 91.17 คะแนน          ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ 5 ภาคๆ ละ 3 ทีม รวม 15 ทีม เข้าชิงชัย โดยแบ่งการแข่งขันเป็นภาคทฤษฏี 30 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 70 คะแนน เวลา 7 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อการตัดสินจากการลงอุปกรณ์ การบัดกรี การประกอบเครื่องสำเร็จ การปรับแต่ง และวัดสัญญาณใช้งานได้สมบูรณ์ 


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ