“สาธิตจุฬาฯ อินโนเวชั่นฮับ” กวาดรางวัลในงาน iCAN 2019 ณ ประเทศแคนาดา


          นักเรียนจาก รร.สาธิตจุฬาฯ ภายใต้ชื่อ สาธิตจุฬาอินโนเวชั่นฮับ (Satit Chula innovation hub)  สร้างชื่อให้ประเทศไทยและจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการ กวาด 5 เหรียญทอง4 เหรียญเงิน พร้อมอีก 3 รางวัลพิเศษ (Special Awards) จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 9 ผลงาน ในงาน iCAN 2019 (International Invention Innovation Competition in Canada 2019) ซึ่งเป็นรายการจัดประดวกผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดขึ้น ณ ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


          ภายในงานเดียวกันนี้ นักเรียนจากสาธิตจุฬาอิโนเวชั่นฮับ ยังได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มอีกถึง 3 รางวัล ได้แก่
1.รางวัล Special Inventor Award ได้รับจากผลงานชื่อ i-ESI Bag หรือกระเป๋า First Aid
2. รางวัลSpecial prize จาก WIIPA ได้รับจากผลงานชื่อ Brain Up Game
และ 3. รางวัล Philippine Gold Award for Invention จากประเทศ Philippines เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานชื่อ Forget Me Not Reminder


          ซึ่งก่อนหน้านี้ นักเรียนจาก “สาธิตจุฬาฯอินโรเวชั่นฮับ” ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ยังได้ยกทีมไปกวาดรางวัล จาก รายการประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “WORLD INVENTION CREATIVITY OLYMPIC” (WICO) เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงโซล เกาหลี โดยได้รับ 13 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 Semi Grand Prize และ 6 Special Award จาก Macao, Vietnam, Hong Kong


          ผลงานและความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ภายใต้ชื่อ สาธิตจุฬา อินโนเวชั่นฮับ จากเวทีระดับ 2 ทั้งสองรายการ เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะสร้างคนแก่งที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชน ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและผู้ประกอบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Innovation Hubที่มา : การศึกษาบ้านเมือง