“ราชมงคลพระนคร” คว้า 5 รางวัลสิ่งประดิษฐ์เวทีนานาชาติ


 


          ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จากรศ.นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ : The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลพิเศษ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ