“รร.พระแก้วอาสา”จัดแข่งกีฬาเยาวชนข้ามชาติกระชับมิตรไทย-ลาว


 


          ว่าที่ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร ผอ.โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ระหว่างทีมเยาวชนต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประเทศไทย กับทีมเยาวชนบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ครั้งที่ 1 เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั้งสองประเทศ ทั้งส่งเสริมให้กับเยาวชนทั้งสองประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี


           การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีการแข่งขัน 3 ชนิด กีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง และเซปักตะกร้อชาย มีนักกีฬาเยาวชน และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า 150 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์ สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2102 ชุดด่านตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 2108 ชุดด่านตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 และนายอำเภอด่านซ้าย


 
 


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ